For at finde ud af, hvad du fejler, og hvilken behandling du skal have, skal du til en forundersøgelse, hvor du skal have lavet forskellige undersøgelser. Nogle af prøverne skal du have taget, inden du kommer til forundersøgelsen.

Undersøgelserne foregår enten i Blodsygdomme eller i andre afdelinger på hospitalet.

Få taget blodprøver inden du møder op

Mød op i Blodsygdomme Klinik 2

Medbring medicin

Tag gerne en pårørende eller ven med

Du får en kontaktlæge/-sygeplejerske

Forundersøgelsen varer ca. 2 timer

Undersøgelser, der skal laves før eller ved forundersøgelsen

Undersøgelser, der laves i Blodsygdomme

Lumbalpunktur

Hudbiopsi og fedtaspiration

Knoglemarvsundersøgelse

Undersøgelser, der laves i andre afdelinger

Biopsi (udtagelse af vævsmateriale)

Blodprøver

CT-skanning

EDTA-clearance

EKKO

MR-skanning

PET-CT-skanning

Svar på forundersøgelse og prøver

Informationssamtale og plan for din behandling

Hvad sker der efterfølgende med dine blod- og vævsprøver?