Når du har været i behandling for lymfekræft, vil vi gerne se dig til opfølgende kontroller i Klinik 1 og Klinik 2.

Intervallerne og antallet af scanninger vil variere afhængig af din type af lymfekræft samt hvor udbredt den var da du startede. Når du kommer til din sidste behandling vil din læge fortælle dig om netop dit kontrol/efterforløb.

Sådan foregår den ambulante kontrol

Få taget blodprøve inden hvert besøg

Medbring læsestof eller anden underholdning - der kan være ventetid

Registrer din ankomst og tag plads i venteområdet

Samtale med lægen

Tag gerne en pårørende eller ven med til kontrol

Transport til og fra klinikken

Det typiske antal kontroller efter lymfekræft

Undersøgelser, der kan laves, når du er til kontrol

Undersøgelser, der laves i Blodsygdomme

Lumbalpunktur

Hudbiopsi og fedtaspiration

Knoglemarvsundersøgelse

Undersøgelser, der laves i andre afdelinger

Biopsi (udtagelse af vævsmateriale)

Blodprøver

CT-skanning

EDTA-clearance

EKKO

MR-skanning

PET-CT-skanning