Når du er i behandling for lymfekræft, kan du enten indlægges på vores sengeafsnit eller komme i vores klinik, som har åbent i dagtiden. Dette afhænger både af din sygdom, og den behandling du skal modtage. Et behandlingsforløb vil ofte både indebære indlæggelser på sengeafsnittet samt besøg i vores klinik.

En årsag til indlæggelse på sengeafsnittet kan være, at varigheden af din behandling strækker sig ud over klinikkens åbningstider. En anden hyppig årsag til indlæggelse på sengeafsnit er behandling af infektioner.

Indlæggelse

Pakkeliste, besøgstider, tøj under indlæggelse, mad og drikke, pårørende m.m.

Behandling uden indlæggelse (Ambulant behandling)

Huskeliste, dit besøg i klinikken, mad og drikke m.m.

Hygiejne

Hygiejne i forhold til svækket immunforsvar, smitterisiko og mundhygiejne

Hjælp og støtte i dit sygdomsforløb

Mødesteder, patientforeninger, rehabilitering m.m.

Information om specifikke behandlinger og undersøgelser

Patientvejledninger - Lymfekræft

Medicinsk kræftbehandling, iv-behandling, undersøgelser m.m.

Højdosis kemoterapi med stamcellestøtte (HDT)

Få information om, hvordan HDT foregår