Generelt om behandling i Blodsygdomme

Indlæggelse eller ambulant behandling

Det afhænger af den behandling du skal have og din sygdom om du skal indlægges eller ej

Mellem behandling, når du er hjemme

Medicin, pasning af kateter, smitterisiko m.m.

Hjælp og støtte i dit sygdomsforløb

Mødesteder, patientforeninger, rehabilitering m.m.

Information om specifikke behandlinger og undersøgelser

Patientvejledninger - Leukæmi

Medicinsk kræftbehandling, iv-behandling, undersøgelser m.m.