Vedrørende COVID-19 vaccination:

Vores hjemmeside (se afdelingens forside) bliver løbende opdateret, når vi ved mere, og vi henstiller til, at man ikke kontakter afdelingen om Covid-19 vaccinationer, da vi på nuværende tidpunkt ikke har yderligere information.

Klinik 1

For dig, som er tilknyttet Blodsygdomme Klinik 1 

Klinik 2

For dig, som skal møde til forundersøgelse, ambulant behandling, knoglemarvsbiopsi eller akut indlæggelse, Blodsygdomme Klinik 2

Sengeafsnit 

For dig, som er patient, eller pårørende til patient, tilknyttet Blodsygdomme Sengeafsnit og Blodsygdomme Hjemmeklinik

Transplantationsafsnit 

For dig, som er patient, eller pårørende til patient, tilknyttet Blodsygdomme Transplantationsafsnit og Blodsygdomme Transplantationsklinik (ambulante)

Blødercenter 

Kontaktinformationer til dig, der har en blødersygdom og derfor er tilknyttet Blodsygdomme Blødercenter

Adresse og e-mail

Hovedadresse og e-mailadresse til Blodsygdomme

Kontakt Afdelingsledelsen

Kontakt cheflæge, chefsygeplejerske og sekretær for lærestolsprofessor