Afdelingsledelsen i Blodsygdomme - Niels Frost Andersen og Marie Møller

Afdelingsledelse

Oversygeplejerske      Ledende overlæge
Marie Møller               Niels Frost Andersen
Tlf. 4014 7965           Tlf. 6170 9390

Professorer

Klinisk lærestolsprofessor, ovl. dr. med. Francesco d'Amore
Undervisende professor, ovl. ph.d. Jesper Stentoft
Klinisk professor, ovl. dr. med. Eigil Kjeldsen

Funktionsledelser

Transplantationsafsnit

12 senge og klinik
Funktionsledelse: Afdelingssygeplejerske Tove Brems Sørensen, overlæge Bendt Nielsen

Sengeafsnit 

33 senge 
Funktionsledelse: Afdelingssygeplejerske Anne Kirk Dahl, Afdelingssygeplejerske Anne-Kathrine Ørntoft, overlæge Peter Kamper, overlæge Hans Beier Ommen

Klinik/Ambulatorium

Funktionsledelse: Afdelingssygeplejerske Hanne Majgaard, overlæge Anja Klostergaard

Herunder:
Akut Modtagelse: 
Indlæggelse af akutte patienter mellem 8-15 på hverdage
Undersøgelsesstue: Knoglemarvsundersøgelser og lumbalpunkturer
Blodsygdomme Blødercenter

Sekretariat

Funktionsleder: Ledende lægesekretær Margit Balle 

Blodsygdomme Laboratorium

Funktionsledelse: Afdelingsbioanalytiker Mette Degn, overlæge Lene H. Ebbesen.

Blodsygdomme Klinisk Forskningsenhed (KFE)

Funktionsledelse: Ledende projektsygeplejerske Tia Vetterli, overlæge Hans Beier Ommen