Blodsygdomme Sengeafsnit

 

3 medarbejdere fortæller om, hvordan det er at være ansat i sengeafsnittet

Anne-Kathrine

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Julie

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Peter

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Beskrivelse af afsnittet 

Blodsygdomme Sengeafsnit rummer 33 sengepladser. Sengeafsnittet er opdelt i to teams med hver sin funktionsledelse bestående af afdelingssygeplejerske og overlæge. Det ene team varetager primært pleje og behandling af patienter med maligne lymfoproliferative sygdomme, det andet team primært plejen af patienter med forskellige leukæmier og kroniske myeloproliferative sygdomme herunder myelomatose. To sengestuer er indrettet som 'ungestuer' og er forbeholdt patienter mellem 18 og 29 år.

Vi giver pleje og behandling til patienter i alle faser af deres sygdom. Forløbene er ofte langvarige og komplicerede. Enkelte patienter har dele af deres palliative forløb i afsnittet.

Afsnittet modtager både akutte og elektive patienter og er kendetegnet ved et stort flow. Vi tilstræber tildelt patientpleje, og vi samarbejder tæt sammen i de tværfaglige teams under inddragelse af patienten og dennes familie.

Vi arbejder aktuelt med følgende inden for sygeplejen: Tværfaglige konferencer, Palliationskonferencer, Sygepleje til unge kræftpatienter og Forbedring af patientforløb, herunder omlægning af indlæggelsesforløb til ambulante forløb.

Sygeplejerskerne på sengeafsnittet forventes gennem kompetenceudvikling at opøve evnen til at varetage sygepleje til patienter og pårørende, der for langt de flestes vedkommende er ramt på såvel fysiske som på psykiske, psykosociale, sociale, etiske og eksistentielle områder.

Sygeplejen omfatter derfor bl.a. opgaver i relation til:

 • patienter der skal modtage livstruende behandling for livstruende sygdom
 • patienter hvis situation uforudsigeligt hurtigt ændrer sig pga. f.eks. akut sepsis, blødninger eller respirationsinsufficiens.
 • administration af mangeartede højt specialiserede medicinske kræftbehandlinger samt understøttende behandlinger hertil
 • patienter og pårørende i svær krise
 • patienter og pårørende der på sigt skal leve med de ændringer og begrænsninger, som både sygdom og behandling kan medføre.
 • undervisning og vejledning til patienter og pårørende, der skal følge vigtige og komplicerede behandlingsforløb med mange sygehusbesøg
 • komplekse udskrivelser af patienter med behov for omfattende hjælp i hjemmet i samarbejde med kommuner i hele Vestdanmark
 • patienter, der ikke er i stand til at tage vare på selv de helt basale behov
 • tilrettelæggelse af en værdig afslutning på livet for døende patienter og deres pårørende.

Dertil kommer, at vi arbejder med patienter og pårørende fra alle sociale klasser og fra hele Vestdanmark. Det betyder, at sygeplejerskerne skal være i god kontakt med egen forforståelse, etik og moral samt kunne reflektere over egen og andres praksis, for at kunne forstå og arbejde kompetent med disse helt forskellige mennesker og deres behov. Det kræver mod at involvere sig i patienternes liv og håndtering af sygdom. Samtidig bidrager arbejdet med alvorligt syge patienter til, at man som sygeplejerske bliver afklaret med egne prioriteringer og værdier i livet.

Permanente tilbud i sengeafsnittet:

 • Strukturerede og individuelt tilpassede oplæringsforløb og kompetenceudvikling efter endt oplæring.
 • Tilbud om kurset ’Medicinsk Kræftbehandling’ efter ½ - 1 års ansættelse, afhængig af kompetenceniveau
 • Tilbud om kursus i 'Etiske dilemmaer' afholdt af hospitalets præster
 • Undervisningsforløb med fokus på sygepleje til hæmatologiske patienter og hæmatologiske sygdomme
 • Tilbud om deltagelse i årligt Sygeplejesymposium i Blodsygdomme
 • Engagerede og udviklingsorienterede kolleger - en bredt sammensat medarbejdergruppe, der brænder for faget
 • En kollegagruppe, der prioriterer socialt samvær med hinanden uden for arbejdstid.

Personalesammensætningen i plejegruppen

Der i alt 55,5 sygeplejerskestillinger i det samlede sengeafsnit.

I hvert team er der foruden sygeplejersker og enkelte SoSu-assistenter:

 • 1 klinisk koordinator
 • 1 specialeansvarlig sygeplejerske
 • 1 introduktions- og oplæringsansvarlig sygeplejerske
 • 1 klinisk vejleder

Arbejdsvilkår

Vi tilstræber weekendvagt hver 3. weekend. Derudover er der 2 ekstra weekender pr. ansat fordelt henover året. I sommerferieperioden kan fordelingen af weekender falde lidt anderledes, da vi prioriterer frihed i weekenden op til ens ferie.

Sygeplejerskerne har medindflydelse på egen tjenestetidsplanlægning. Man har typisk 8 vagter på 4 uger. Man skifter enten mellem dag- og aftenvagter eller dag- og nattevagter. Hvis det ønskes, er der mulighed for 12 timers vagter.

Kontakt

Afsnittets sekretærer kan træffes på tlf. 7845 5830,  hverdage kl. 8-15.