Klinik

Information om Klinik 1 og Klinik 2, herunder Blødercenter

Transplantationsafsnit

Transplantationsafsnit for autolog og allogen stamcelletransplantation

Sengeafsnit

Afsnit for behandling af patienter med maligne lymfoproliferative sygdomme, akutte lymfoide og myeloide leukæmier, kroniske myeloide leukæmier, kroniske myeloproliferative sygdomme, herunder myelodysplastiske syndromer, myelomatose og hæmofili