Laboratoriet har en funktionsledelse, som består af:


Overlæge Lene Hyldahl Ebbesen
leneebbe@rm.dk
tlf. 2151 9650

Afdelingsbioanalytiker Mette Degn
mettdegn@rm.dk
tlf. 7845 5851

Derudover er ansat:

Overlæge Eigil Kjeldsen
eigikjel@rm.dk
tlf. 4034 4354


2 molekylærbiologer, 16 bioanalytikere, 1 sekretær samt studerende og kandidater med både naturvidenskabelig og sundhedsvidenskabelig baggrund.