Kendetegn for sygepleje på Aarhus Universitetshospital 24-7-365 - Blodsygdomme

 

Oversygeplejerske 

Marie Møller

Transplantationsafsnit

Afdelingssygeplejerske Tove Brems Sørensen
Transplantationskoordinator Anne-Mette Gammelgaard
JACIE kvalitetskoordinator og Datamanager Lea Brandt Kristensen
HDT-koordinator, sygeplejerske Stine Bregenov

Sengeafsnit 

Adelingssygeplejerske Anne Kirk Dahl
Afdelingssygeplejerske Anne-Kathrine Ørntoft

Klinik 

Afdelingssygeplejerske Hanne Majgaard

Blodsygdomme Klinisk Forsknings Enhed

Ledende projektsygeplejerske Tia Vetterli Sjøgren 
Sygeplejerske Lisbeth Bredal Petersen 
Sygeplejerske Inge-Lise Rønde Nielsen 
Sygeplejerske Ingrid Gejel 
Sygeplejerske Kirsten Wind
Sygeplejerske Anne Ekkelund Andersen
Sygeplejerske Iben Hinge
Sygeplejerske Sanne Nagstrup Kjær
Sygeplejerske Camilla Thierry Therkildsen
Sygeplejerske Inger Stubkjær Adamsen
Sygeplejerske Sofie Trempenau (barselsorlov)
Sygeplejerske Kathrine Gohr Husum
AC-fuldmægtig Jens Kanstrup Kjær
Projekt bioanalytiker Julia Jesuthasan 

Kliniske sygeplejespecialist

Astrid Lindmann

Udviklingsansvarlig sygeplejerske

Camilla Thim Damgaard

Specialeansvarlige sygeplejersker

Sygeplejerske Anne Christensen, Sengeafsnit
Sygeplejerske Kirsti Maria L. Neubauer, Sengeafsnit
Specialeansvarlig Maja Maria Nielsen, Transplantationsafsnit
Sygeplejerske Connie Uldal Hansen, Klinik

Kliniske koordinatorer

Sygeplejerske Ailar Djani Saadatloo, Sengeafsnit
Sygeplejerske Anja Cathrine Hansen, Sengeafsnit

Forløbskoordinator (med ansvar for opgaver ifm. visitation og forundersøgelser)

Sygeplejerske Mie Hjortshøj, Klinik 2

Kliniske vejledere

Sygeplejerske Nina Thers, Transplantationsafsnit 
Sygeplejerske Simone Kjellerup Jakobsen, Transplantationsafsnit

Sygeplejerske Elizabeth Marie Kaae, Sengeafsnit
Sygeplejerske Jenny Kirstine S. Hansen, Sengeafsnit
Sygeplejerske Helene Haunstrup Abildtrup, Sengeafsnit
Sygeplejerske Elisabeth Brødsgaard Madsen, Sengeafsnit

Sygeplejerske Karina Jensen, Klinik
Sygeplejerske Julie Schjoldager, Klinik

Uddannelsesansvarlig 

Sygeplejerske Tine Holmqvist Røyen 

Kvalitetskoordinator

Sygeplejerske Karina Thorhauge Johansen