Blodsygdomme deltager i uddannelsen af lægesekretærelever

Lægesekretærelever er ansat i afdelingen 8 måneder af gangen. De kommer rundt i alle afsnit, og de oplæres til at deltage i alle lægesekretæropgaver. Der udarbejdes før start velkomstbrev, introduktionsplan og tjekkliste for elevens ophold. Der afholdes forventningssamtale kort efter start samt midtvejs- og slutevaluering.

Den elevansvarlige og eleven holder jævnlige møder og gennemgår "Evalueringsplan for Lægesekretærelev" (udarbejdet af Områdeudvalget for Kontoruddannelser til den Offentlige Forvaltning), så det sikres, at målene for uddannelsen nås.

Blodsygdomme modtager studerende/praktikanter under uddannelse til Sundhedsadministrativ Koordinator

Uddannelsen er ny fra 2021. Blodsygdomme tilbyder praktik i en spændende afdeling med 16 lægesekretærer, som samarbejder med al tværfagligt personale i afdelingen; læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, serviceassistenter, laboratoriepersonale, tandplejer, madomsorgspersoner. Vi tilbyder kendskab til afdelingens organisering og oplæring i patientrelaterede opgaver af administrativ karakter. Den studerende får ophold i eller kendskab til alle afsnit i afdelingen. Vejleder afholder ugentlige læringsrum til refleksion og vejledning.

Elevansvarlig/vejleder er lægesekretær Helle Givskov 

Links til VIA, som er uddannelsessted for uddannelsen

https://www.via.dk/uddannelser/sundhedsadministrativ-koordinator

https://www.via.dk/uddannelser/sundhedsadministrativ-koordinator/praktiksamarbejde