Vi udreder og behandler alle former for blodsygdomme. Det kan dreje sig om såvel godartede som ondartede sygdomme i blod, knoglemarv eller lymfesystem. Behandlingsformerne er derfor mangfoldige, fx kemoterapeutisk behandling, immunterapi, knoglemarvstransplantation med egne stamceller (autolog) eller stamceller fra en donor (allogen). 

Afdelingen modtager patienter til undersøgelse og behandling fra Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland.  

Ledelse

Afdelingsledelse
Professorer
Funktionsledelser

Ansatte

Læger
Sygeplejersker
Kvalitets- og risikokoordinator
Sekretariat
Diætist

Afsnit

Patientafsnit
Laboratorium

Årsberetninger

Afdelingens årsberetninger gennem årene fra 1999