Se videoen "Livskvalitet, kræft og kronisk sygdom på YouTube

Blodsygdomme Klinisk Forskningsenhed (KFE) er en klinisk kræftforskningsenhed på Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospital.

Enheden har eksisteret siden 2000 og har det formål at udvikle en stærk klinisk forskningsafdeling med stor forskningsaktivitet af høj kvalitet.

Det er herunder formålet at sikre overholdelsen af såvel egne som udefrakommende kvalitetskrav til gennemførelsen af forskningsprojekter, herunder reglerne for ”Good Clinical Practice” (GCP).

Enheden har til opgave at igangsætte, gennemføre og afslutte videnskabelige behandlingsforsøg i relation til afdelingens patienter. Alle forsøg der ønskes iværksat, vurderes i samarbejde mellem Funktionsledelsen i Blodsygdomme KFE, afdelingens speciallæger og afdelingsledelsen for at sikre den videnskabelige kvalitet og samtidig sikre, at afdelingen har kapacitet til gennemførelse. Hvert år opstartes mellem 10-15 nye forsøg i afdelingen og der er løbende omkring 60 forsøg i gang, hvoraf ca. 20 er åbne for inklusion for patienter.

Blodsygdommes aktive behandlingsforsøg er tilgængelig for afdelingens personale via programmet TrialFinder (www.trialfinder.dk). For patienter, pårørende og for fagfolk udenfor Blodsygdomme henvises til Kræftens Bekæmpelses hjemmeside "SKA". Sidstnævnte opdateres to gange årligt.

En meget vigtig opgave for enheden er at tilgodese de deltagende patienters sikkerhed og rettigheder, herunder at sikre, at patienterne er velinformerede om de aktuelle behandlingsforsøg.

Hjemmesiden er fortrinsvis udarbejdet for fagfolk. Patienter og pårørende henvises til punktet ”Information til patienter og pårørende”.