Visitation til Blodsygdomme

Information til praktiserende læger og andre læger med ønske om udredning  af patienter med mistænkt blodsygdom

Blanketter, henvisning til allogen stamcelletransplantation

Henvisning af patienter til allogen stamcelletransplantation, diagnoseopdelt (benyt Google Chrome)

Blanket, henvisning til ubeslægtet donorsøgning

Søgning efter ubeslægtet donor mhp. allogen stamcelletransplantation (benyt Google Chrome)

Blanket, rekvisition til diagnostik af hæmatologiske sygdomme

Fremsendelse af prøvemateriale til Patologi og til Blodsygdomme Laboratorium (cancercytogenetik, flowcytometri)

Information til primær sektor

Vejledning til hjemmesygeplejerske og praktiserende læge om centrale venekatetre og hjemmebehandling med Tazocinpumpe

Om afdelingen

Ledelse
Ansatte
Afsnit - herunder Klinik, Sengeafsnit og Laboratorium
Målsætning
Introduktion af nyt personale
Årsberetninger

Forskning og udvikling

Forskningsaktiviteter
Forskningsledelse
Igangværende forskningsprojekter
Klinisk Forskningsenhed
Sygepleje 
Publikationer
Postere

For jobsøgere

Du linkes fra siden til:
Info fra afdelingens Sengeafsnit
Info fra afdelingens Transplantationsafsnit
Om Blodsygdomme
Forskning og udvikling, Blodsygdomme