Blodsygdomme Blødercenter varetager undersøgelse og behandling af blødersygdom.

Vi starter altid med at diagnosticere (bestemme) din blødersygdom, og behandlingen tilrettelægges herefter altid individuelt, afhængigt af hvilken blødersygdom du har og sværhedsgraden af sygdommen.

Du vil som led i behandlingen få grundig information samt råd og vejledning i forhold til netop din sygdom og behandling.

Du vil få et bløder-id, som er et kort, der beskriver sygdommens art, sværhedsgrad og behandling.

Som bløderpatient vil du blive tilbudt jævnlige kontrolbesøg på Blodsygdomme Blødercenter. Her vil vi bl.a. 

  • Vurdere dine blødninger
  • Teste effekten af blødermedicinen
  • Undersøge leddene, hvis du har ledproblemer
  • Vurdere evt. andre kroniske sygdommes betydning i forhold til blødersygdommen
  • Kontrollere blødersygdommen inden evt. operation
  • Rådgive vedr. arvelighed af blødersygdom og undersøgelse af familiemedlemmer efter henvisning
  • Kontrollere gravide, der enten selv har blødersygdom eller er bærer af blødersygdommen mhp. behandlingsplan til mor og barn i forbindelse med fødslen.