AKTUELT:
Covid-19 vaccination af bløderpatienter

De to vacciner mod Covid-19, der er indregistreret til brug i Danmark her d. 15-1-21 skal begge gives som indsprøjtning i en muskel for med sikkerhed at have den ønskede effekt nemlig at beskytte mod Covid-19 infektion.

Hidtil har vi frarådet vaccination i muskel på bløderpatienter pga. risikoen for blødning i musklen. Mange af de vacciner, der tidligere er blevet anvendt, har kunnet gives dybt under huden og har alligevel virket efter hensigten nemlig at beskytte mod infektion.

Myndighederne anbefaler vaccination mod Covid-19.

Hvis du som bløderpatient ønsker at blive vaccineret mod Covid-19, bør du være opmærksom på følgende:

Til bløderpatienter i fast profylaktisk/forebyggende behandling:

  • Er du i fast profylaktisk/forebyggende behandling med blødermedicin, forsøg da at få en tid til vaccination på en profylaksedag.
  • Tag din profylaksedosis af blødermedicin så tæt på vaccinationstidspunktet som muligt for at undgå en muskelblødning.
  • Skub gerne profylaksedagen en enkelt dag om muligt, hvis du ikke kan få tid til vaccination på en dag, hvor du normalt tager blødermedicinen. Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, kontakt da Blødercentret gerne først en uge inden vaccinationen.

Til Bløderpatienter, der IKKE modtager fast forebyggende behandling: 

  • Kontakt Blødercentret, når du har modtaget en indkaldelse til vaccination i e-boks gerne en uge inden vaccination. 
  • Dit Blødercenter vil vejlede dig i forhold til, om du bør have en forebyggende behandling mod blødning forud for vaccination i musklen. 

Blødercentret på Aarhus Universitetshospital kan kontaktes på tlf. 7845-5199 (hverdage 08.30-10.00 og 13.00-14.30) 

Du kan læse mere om Covid-19 vaccination på Sundhedsstyrelsens og  Danmarks Bløderforeningens hjemmeside:

https://www.sst.dk/da/corona/vaccination-mod-covid-19

https://www.bloderforeningen.dk/nyheder/coronavaccine-skal-gives-i-musklen

 

Hvad er en blødersygdom?

Beskrivelse og symptomer 

Hvordan bliver blødersygdom behandlet?

Hvordan tilrettelægges behandlingen ved Blodsygdomme Blødercenter 

Hvad kan du selv gøre?

Du kan hjælpe os ved at huske at informere om en række forhold

Skema til registrering af faktorforbrug

Her kan du nemt registrere dit faktorforbrug. Skemaet kan gemmes på din egen computer og fx medbringes ved kontrolbesøg 

Blødermedicin online-bestilling

Her kan du bestille din blødermedicin direkte

Pjecer og vejledninger

Pjecer og vejledninger specielt til bløderpatienter