KBA_bloeder_690x345.jpg

Hvad er en blødersygdom?

Beskrivelse og symptomer 

Hvordan bliver blødersygdom behandlet?

Hvordan tilrettelægges behandlingen ved Blodsygdomme Blødercenter 

Hvad kan du selv gøre?

Du kan hjælpe os ved at huske at informere om en række forhold

Skema til registrering af faktorforbrug

Her kan du nemt registrere dit faktorforbrug. Skemaet kan gemmes på din egen computer og fx medbringes ved kontrolbesøg 

Blødermedicin online-bestilling

Her kan du bestille din blødermedicin direkte

Pjecer og vejledninger

Pjecer og vejledninger specielt til bløderpatienter