Vigtig information omkring influenza vaccination


Vigtig information til patienter med svækket immunforsvar

Information om Influenzavaccine 4-valent (Fluenz Tetra) (ssi.dk)

Lige nu tilbydes influenzavaccination (Fluenz Tetra®) til 2-6 årige børn.

Fluenz Tetra® er standard til børn og indeholder en levende svækket virus, som indgives som næsespray.

Vaccinen kan smitte immunsvækkede personer med influenza. 

Smitteperioden er 1-2 uger efter vaccination med størst risiko for smitteoverførsel de første 2-3 dage.

Har du fået kraftig kemoterapi inden for de seneste uger, eller er du stamcelletransplanteret, kan du i værste fald blive smittet af vaccinerede børn i familie eller omgangskreds.

Derfor anbefaler vi, at du undlader tæt kontakt med vaccinerede børn, som minimum i de første 2-3 dage efter vaccinationen.

Det er vigtigt at vide, at den influenzavaccination, der tilbydes voksne er af en anden type, som ikke smitter - den indeholder ikke virus.

 

COVID-19 vaccination, Blodsygdomme

  

Covid-19 vaccination efterår/vinter 2022-23

Sundhedsstyrelsen forventer, Covid-19 udvikler sig til en sæsonbetonet smitte, som det kendes fra fx influenza. Derfor planlægger Sundhedsstyrelsen at starte vaccinationsprogrammet mod Covid-19 den 1. oktober 2022.

Med vaccination til efteråret vil SST forebygge alvorlig sygdom, indlæggelse, og død blandt de dele af befolkningen, der er i størst risiko for at blive alvorligt syge af Covid-19: de ældre og de særligt sårbare.

Personer på 50 år og derover

Sundhedsstyrelsen planlægger foreløbigt med, at personer på 50 år og derover tilbydes booster-vaccination til efteråret. Hvis du tilbydes vaccination på baggrund af din alder, vil du modtage en invitation i e-Boks/mit.dk. For plejehjemsbeboere vil der være et særligt tilbud med lokal vaccination uden invitation og tidsbestilling.

Personer under 50 år

Til efteråret vil personer under 50 år, der er helt særligt sårbare, også blive tilbudt vaccination. Det kan for eksempel være personer, der har et svært nedsat immunforsvar.

Du kan selv bestille tid til vaccination i et vaccinationscenter ved at udfylde en tro- og love-erklæring på www.vacciner.dk og bestille tid til vaccination. Du kan udfylde tro-og loveerklæringen fra den 20.september.

Se yderligere information på Sådan bliver du vaccineret mod covid-19, influenza og pneumokoksygdom - Sundhedsstyrelsen

Vores hjemmeside bliver løbende opdateret, når vi ved mere, og vi henstiller til, at man ikke kontakter afdelingen om Covid-19 vaccinationer, da vi på nuværende tidpunkt ikke har yderligere information.