Vigtig information omkring influenza vaccination


Vigtig information til patienter med svækket immunforsvar

Information om Influenzavaccine 4-valent (Fluenz Tetra) (ssi.dk)

Lige nu tilbydes influenzavaccination (Fluenz Tetra®) til 2-6 årige børn.

Fluenz Tetra® er standard til børn og indeholder en levende svækket virus, som indgives som næsespray.

Vaccinen kan smitte immunsvækkede personer med influenza. 

Smitteperioden er 1-2 uger efter vaccination med størst risiko for smitteoverførsel de første 2-3 dage.

Har du fået kraftig kemoterapi inden for de seneste uger, eller er du stamcelletransplanteret, kan du i værste fald blive smittet af vaccinerede børn i familie eller omgangskreds.

Derfor anbefaler vi, at du undlader tæt kontakt med vaccinerede børn, som minimum i de første 2-3 dage efter vaccinationen.

Det er vigtigt at vide, at den influenzavaccination, der tilbydes voksne er af en anden type, som ikke smitter - den indeholder ikke virus.

 

COVID-19 vaccination, Blodsygdomme

Information om vaccination mod COVID-19 infektion, 3. stik

Sundhedsstyrelsen har sammen med Dansk Hæmatologisk Selskab besluttet, at patienter med hæmatologiske sygdomme bliver tilbudt en 3. vaccination, der i blandt patienter med leukæmi og lymfeknudekræft. Udsending af breve med indkaldelse til 3. vaccination er startet og vil ske løbende.

Man kan, af hensyn til forskellige bivirkningsprofiler, vælge at adskille covid-19-vaccinationer og andre vaccinationer, fx influenza- og pneumokovaccination, med et interval på syv dage