Kontaktpersoner

Ledende overlæge, klinisk lektor Bjarne Kuno Møller
bjmoel@rm.dk
Tlf. 7845 5000

Det Danske Bloddonorstudie (DBDS)

Professor, overlæge, Ph.D Christian Erikstrup
cherik@rm.dk
Tlf. 3059 5085

Beskrivelse af afsnittet

Blodbank og Immunologi har en målsætning om, at forskning og udvikling skal være en naturlig del af afdelingens kerneopgave, så alle medarbejdere har ret og pligt til at undres, foreslå forbedret diagnostik og behandling samt bidrage til, at opgaver løses endnu bedre.


Blodbank og Immunologi har 5 overordnede forskningsområder:

 • Afdelingen er medstifter af Det Danske Bloddonorstudie med 110.000 inkluderede donorer. Bloddonorstudiet er en stor befolkningsundersøgelse og biobank til undersøgelse af såvel forskningsspørgsmål vedr. donorhelbred og donations betydning for helbredet men også generelle helbredsrelaterede spørgsmål. Studiet er internationalt kendt og samarbejder nu også med andre store studier. Studiets data og biobank egner sig eksempelvis til undersøgelse af nye biomarkører for sygdom. Studiet er landsdækkende og genererer et stort antal videnskabelige artikler årligt.
  Afdelingen er endvidere en aktiv deltager i The Scandinavian Transfusions and Donations Database (SCANDAT). En stor database over alle donationer, donorer og recipienter i Sverige og Danmark, koblet til landenes nationale helbredsregistre.
 • Afdelingen udfører forskning indenfor hiv og hepatitis B og C og er dybt involveret i arbejdet omkring The Bissau HIV Cohort, en hiv-kohorte lokaliseret i hovedstaden Bissau i landet Guinea-Bissau i Vestafrika. Kohorten har mere end 4000 deltagere og foretager studier på hiv-1 og hiv-2. Sidstnævnte hiv-type findes fortrinsvis i Vestafrika og især i Guinea-Bissau. Det forventes, at en bedre forståelse af hiv-2 måske vil kunne bidrage i udviklingen af bedre behandling eller en vaccine mod hiv-1. Afdelingen samarbejder endvidere med andre afdelinger omkring danske projekter vedr. hiv og hepatitis.
  Relevante publikationer kan findes her: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=erikstrup+c+AND+(Bissau+OR+HIV+OR+hepatitis)
 • Udvikling af dignostiske metoder til udredning af immunbetingede og immunrelaterede sygdomme. Afdelingen indgår i Aarhus Universitetshospitals International Center for Immunodeficiency Diseases, hvor de diagnostiske bidrag inkluderer udvikling af molekylære genetiske metoder som flowcytometri og in vitro-stimulation.

 • På det transplantationsimmunologiske område koncentrerer vi os om applikation af metoder til risikovurdering før transplantation og til undersøgelse af humoral rejektion efter transplantation.
  Endelig har vi for nylig initieret et arbejde med udvikling af metoder til påvisning af (restniveauer af) biologiske lægemidler mhp. monitorering og optimering af biologisk behandling af autoimmune sygdomme.

 • Eksperimentelle undersøgelser af mesenkymale stam- og stromacellers potentiale som immunmodulerende behandling ved organtransplantation. Arbejdet foregår i samarbejde med Nefrologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, og Erasmus Universitetet i Rotterdam.

Relevante links

Ingen