Nedenfor er link og kort beskrivelse af til e-læringskurser i Plan2Learn:

Blodbank og Immunologi anbefaler e-læringskurset Transfusion af blodkomponenter (AUH) til alt sundhedspersonale, som håndterer blodtransfusion. Kurset består af en undervisningsdel med cases samt en afsluttende test og varer i alt ca. 30 minutter.