Afsnit og laboratorier i Blodbank og Immunologi

Kontaktinformation til de enkelte afsnit og laboratorier
Kort beskrivelse af de enkelte afsnit og laboratorier
Overblik over analyser og svartider

Aktivitetsopgørelser

Oversigt over udviklingen i Blodbank og Immunologis aktivitet

Forskning og udvikling

Kort om afdelingens mål for forskning og udvikling
Kontaktinformation for Det Danske Bloddonorstudie

Uddannelse

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen
Tværfaglig introduktion for nyansatte
Uddannelse af bioanalytikere
Uddannelse af speciallæger
Uddannelse af sundhedsadministrativ koordinator (SAK)

Publikationer

Afdelingens årlige publikationer 

Kliniske retningslinjer

Retningslinjer vedrørende aferese
Retningslinjer vedrørende blodtransfusion
Supplerende dokumenter vedrørende blodtransfusion
Dokumenter vedrørende InterInfo
Patientinformation om blodtransfusion
Styrelsen for Patientsikkerheds vejledning om blodtransfusion
National klinisk retningslinje vedrørende blodtransfusion
Vejledning om transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter

Patientinformation om og henvisning til aferesebehandling

Få kontaktinformation om Afereseklinikken i Blodbank og Immunologi

Undersøgelser for immundefekter

Få et overblik over, hvilke undersøgelser for immundefekter vi udfører i afdelingen

Prisliste

Se den aktuelle prisliste for prøver og ydelser udført af Blodbank og Immunologi

E-læring

Her kan du finde aktuelle e-læringsprogrammer