Afereseklinikken

Kontaktmuligheder for patienter i aferesebehandling 

Blodbanken

Blodbankens telefonnummer og åbningstider

Kontakt Blodbankens Plasmacenter

Plasmacenterets telefonnummer og åbningstider

Danske Stamcelledonorer

Hvis du har spørgsmål vedr. knoglemarv og stamceller

Kontakt Blodbank og Immunologi

Kontaktinformation til fagfolk

Afdelingsledelsen i Blodbank og Immunologi

Navn og kontaktoplysninger på ledende overlæge og ledende bioanalytiker