I hele verden findes registre over frivillige stamcelledonorer. Alle registre arbejder på tværs af landegrænser for at finde den bedst egnede donor. Derfor er din vævstype registreret i et internationalt register, som dækker hele verden. Når vi søger efter et match, leder vi efter en donor med samme vævstype, som den patienten har.

Der findes flere millioner forskellige vævstyper, nogle er meget hyppige, andre er meget sjældne. Det kan derfor være meget svært at finde en donor med samme vævstype, og derfor starter man altid med at søge efter en egnet donor i det internationale register. Uden dette internationale samarbejde ville det ikke være muligt at finde egnede donorer. Er man så heldig, at der er flere mulige donorer, vælger man den donor, der bor tættest på.

Match søges hver dag

Det Danske Knoglemarvsdonorregister modtager hver dag henvendelser om at søge efter danske donorer til udenlandske patienter. Så selv om du ikke hører fra os, foregår der aktivitet hver dag.

Hvis de foreløbige undersøgelser peger på, at du som donor har samme vævstype som patienten, vil du blive indkaldt til en ekstra blodprøvetagning. På denne blodprøve gentager vi vævstypen for at sikre, at der ikke er sket en fejl ved første registrering. Samtidig beder vi dig udfylde et spørgeskema, for at sikre, at du er sund og rask. På dette tidspunkt er det endnu ikke sikkert, at du bliver valgt som donor til patienten, og der kan være forhold ved patienten, som gør, at transplantationen endnu ikke er fastsat.

Hvor stort er behovet for nye donorer?

Der er på verdensplan 25 mio donorer. Det lyder af rigtig mange, men der er stadig patienter, som vi ikke kan finde en donor til.

Jo flere donorer, jo større er chancen for at finde et match.