Hvert år får mere end 80.000 personer på verdensplan, konstateret en sygdom, som kræver at de får en stamcelletransplantation for at overleve. Den største gruppe er patienter med kræft i blodet eller i knoglemarven, heriblandt mange børn.

Din tilmeldning vil være ekstremt betydningsfuld!

My dear dutchman, how brave you are!
You actually went through this procedure to donate for a completely stranger
and you never even knew how it all worked out.

Within 2,5 years I was declared healthy and well
- because of you.
I always felt like I was missing you in my life,
and having to write down how I feel about you saving my life is so hard.
Words will never ever be enough to explain how grateful we all are
that you registred as a bone marrow donor
- Citat fra en patient til sin donor

 

Der findes flere millioner forskellige vævstyper, nogle er meget hyppige, andre er meget sjældne. 
Det kan derfor være meget svært at finde en donor med samme vævstype som patienten, og derfor starter man altid med at søge efter en egnet donor i det internationale register.
Uden dette internationale samarbejde ville det ikke være muligt at finde egnede donorer.