Første step, vil være at du bliver kontaktet af Danske Stamcelle Donorer og bedt om at ringe og aftale en tid til blodprøvetagning.
Det er meget vigtigt at du reagerer på dette brev uanset om du ønsker at medvirke eller ej.
Vi ved det kan være mange år siden, at du tilmeldt dig som stamcelledonor, og der kan derfor være flere personlige årsager til, at det ikke er muligt at hjælpe på netop dette tidspunkt. Vi har derfor mulighed for at sætte dig i bero som donor i en periode, hvis du f.eks. er gravid, under udredning for evt. sygdomme, eller bare har personlige forhold, der gør at det ikke er muligt at hjælpe lige nu.

Når du har fået taget en ny blodprøve, vil denne blive sendt til patientens transplantationscenter, som vil analysere den og se om du er et fuldstændigt match til patienten.
Der er mange forhold der spiller ind, i udvægelsen af den rette donor, og transplantationscentret vil derfor have flere donorer i spil på samme tid og det er meget forskelligt fra center til center, om hvornår de giver besked om du er et match eller ej.
Som potentiel donor er du reserveret i 3 måneder til patienten og vi ved ventetiden er lang, men vi sørger for at opdatere dig så snart vi har nye informationer.

Hvis transplantationscentret melder tilbage at du er udvalgt som donor til patienten, vil du:

  1. Få tilsendt noget uddybende skriftligt materiale.
  2. Blive inviteret til en mundtlig informationssamtale, hvor du har mulighed for at stille uddybende spørgsmål.
  3. Blive bedt om at udfylde et spørgeskema, så vi kan sikre os, at du er sund og rask.
  4. Få lavet en helbredsundersøgelse, som består af nogle blodprøver, et hjertekardiogram, et røntgenbillede af lungerne samt en almindelig lægeundersøgelse.
  5. Når alt dette er overstået, er du klar til at donere. Det kan foregå på 2 forskellige måder, som du kan læse mere om under: Hvordan foregår en stamcelledonation?