I Afereseklinikken i Blodbank og Immunologi udføres forskellige typer aferesebehandlinger.

Plasmaferese

Hvad er plasmaferese? - Hvor og hvordan foregår behandlingen?

Stamcellehøst

Hvad er stamcellehøst? - Hvor og hvordan foregår behandlingen?

Fotoferese (ECP)

Hvad er ECP (Extracorporeal photochemotherapy)? - Hvor og hvordan foregår behandlingen?