På verdensplan er der tilmeldt mere end 32 mio. stamcelledonorer. På trods dette er der stadig nogle patienter, som man aldrig finder en egnet donor til. Men jo flere der tilmelder sig, jo større er chancen for, at der kan findes en egnet stamcelledonor til en patient.

 

My savior,

I have no idea what you name, gender or age is,

but I do know that in september 2004 you saved my life by donating your bone marrow

- and for that I am eternally grateful

- Citat fra en patient til sin donor


Det er et krav, at man er registreret som almindelig bloddonor, før man tilmelde sig som stamcelledonor. Det er, fordi blodbanken allerede kender din helbredstilstand og ved, at du er vant til at blive tappet. En stamcelledonation forgår nemlig i de fleste tilfælde som en specieltapning, der varer 4-5 timer.

Du kan tilmelde dig som knoglemarvs- og stamcelledonor på følgende måder:

  1. Udfyld online tilmeldingsformular via Bloddonorerne i Danmarks hjemmeside.
  2. Udfyld tilmeldingsblanketten i folderen 'Meld dig som stamcelledonor', når du møder til tapning i blodbanken. Aflever blanketten i blodbanken.
  3. Ring eller skriv til blodbanken. Så registrerer vi, at du ønsker at blive tilmeldt som knoglemarvs- og stamcelledonor, og du vil blive bedt om at udfylde ovenstående blanket ved dit næste besøg i blodbanken.

Melder du dig som stamcelledonor, vil der blive taget en ekstra blodprøve næste gang du giver blod. Den bruges til at bestemme din vævstype, og du vil derefter blive registreret i Danske Stamcelle Donorer.

I hele verden findes registre over frivillige stamcelledonorer. Alle registre arbejder på tværs af landegrænser for at finde den bedst egnede donor. 
Derfor vil din vævstype også blive registreret i et internationalt register som dækker hele verden.