Du kommer til Forberedelse og Opvågning Nord 1+2 både før og efter, du skal bedøves. Efter bedøvelse og operation kommer du igen på afsnittet til observation og behandling af smerter, kvalme, blødning efter kirurgi og bedøvelse.

Der er en del overvågningsudstyr på sengepladserne, og du bliver observeres tæt hele døgnet af de specialuddannede observationssygeplejersker.

Pårørende

Besøg aftales individuelt med den sygeplejerske, der har ansvaret for patienten. 

For pårørende til patienter med specielle behov (f.eks. handicappede og demente), kan der træffes individuelle aftaler om udvidet besøg.

Besøg skal være af kort varighed - derfor tilbydes pårørende som standard ikke drikkevarer eller stole.

Maximum besøg af en til to pårørende ad gangen, da patienten har behov for rolig og uforstyrret opvågning.

Forældre kan være hos deres børn tidsubegrænset.