Samtale med anæstesilæge

Forud for din operation har du en samtale med en anæstesilæge, som gennemgår den bedøvelsestype, der vælges.

Der bliver spurgt til din generelle helbredelsestilstand, som kan have betydning for bedøvelsen. Husk at du under samtalen har mulighed for at stille spørgsmål. Dit blodtryk vil også blive målt, ligesom der lyttes på hjerte og lunger.

Hvis du er forkølet eller lige har overstået forkølelse eller anden infektion, skal du fortælle om det. Hvis du er allergisk overfor noget, er det vigtigt, at du fortæller det.

Fasteregler

Når du skal bedøves, skal du skal stoppe med at spise og drikke på bestemte tidspunkter før din operation.

På operationsstuen

Bedøvelse bliver altid givet af en specialuddannet anæstesilæge eller anæstesisygeplejerske, som er til stede under hele operationen og sørger for, at du sover dybt, smertefrit og sikkert samt at du vågner veltilpas op efter operationen.

Kan jeg vågne eller mærke noget under operationen?

Når du er bedøvet, får du hele tiden sove- og smertestillende medicin, som sikrer, at du sover dybt og ikke mærker noget, mens operationen foregår. 

Når du er sederet får du en mindre mængde beroligende og smertestillende medicin, således at du kan medvirke til operationen eller undersøgelsen uden for store smerter.

Mens du er sederet eller bedøvet holder personalet godt  øje med dig, indtil operationen er overstået. Herefter bliver du kørt til sengeafdelingen eller opvågningsafsnittet, hvor du bliver i den tid, der er nødvendig og får de smerte- og kvalmestillende midler, du har behov for. 

Risiko ved bedøvelse

Alvorlige bivirkninger er meget sjældne. Mindre bivirkninger kan forekomme, men forsvinder som regel hurtigt igen eller kan behandles.

Bivirkninger kan være hovedpine, kvalme eller opkastning. Du kan være lidt øm i halsen, hvis der i forbindelse med en længere operation har været ført et rør ned i luftrøret for at sikre en fri vejrtrækning. Specielt ældre patienter kan opleve hukommelsessvækkelse efter bedøvelse, men det bliver næsten altid bedre efter nogle dage/uger.