Bedøvelse

Forskellige former for bedøvelse

Lokalbedøvelse, sedering, fuld bedøvelse, blokade

Fasteregler

Fasteregler for børn og voksne

Bedøvelse af børn

Hjælp til at forberede dit barn på, hvad der skal ske

Bedøvelse af voksne

Forberedelse, hvad sker der på operationsstuen?, risiko ved bedøvelse