De arbejdsmedicinske klinikker varetager Region Midtjyllands personalepsykologordning.

Så hvis du er ansat i Region Midtjylland og har været udsat for psykiske belastninger i arbejdet, har du mulighed for en samtale med én af vores psykologer.

Bemærk, at der kan være ventetid.

Læs mere om personalepsykologordningen på vores hjemmeside www.arbejdsmedicin.rm.dk