Formålet med vores forskningsprojekter er at:

  • identificere sammenhænge mellem forhold i arbejdslivet og menneskers helbred
  • iværksætte og evaluere forebyggelsesaktiviteter, som gavner for virksomheder og borgere

Vores forskning er bevidst tværfaglig, fordi årsagerne til forværret helbred og nedsat tilknytning til arbejdsmarkedet er mangeartede.

Læs mere om vores forskning på vores hjemmeside www.arbejdsmedicin.rm.dk

Kontakt Arbejdsmedicin


Arbejdsmedicin, Aarhus 

Man-fre: kl. 8.00-14.00
Tlf. 7845 0900
E-mail: auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin, Herning
Man-tors: kl. 8-15
fre: kl. 8-14

Tlf. 7843 3500
E-mail: arbejdsmedicin@vest.rm.dk