Sygeplejestuderende afvikler klinisk undervisning i afdelingen på 1., 2., 3., 4., 5., 6. og 7. semester.

I den kliniske undervisning indgår sygeplejestuderende i autentiske sygeplejesituationer.

Omdrejningspunktet er det akutte patientforløb, herunder samarbejdet med patient og pårørende, afdelingens kliniske vejleder, daglige vejledere og øvrige sundhedsprofessionelle.

 

Afdelingens kliniske vejledere:

Akut 1:
Rikke Sofie Lund Stougaard Nielsen riknis@rm.dk
Julie Neergaard Kristiansen julikris@rm.dk

Akut 2:
Lena Rai Andresen lenape@rm.dk
Lotte Nielsen lottniel@rm.dk

Akut 3:
Katrine Riis Hansen kathan@rm.dk
Anne Lønsman Agerholm anlola@rm.dk

Skade:
Lena Højgaard lenaho@rm.dk (barsel)

Traumecenter:

Sofie Louise Voldsgaard sofivold@rm.dk
Ane Cathrine Bendix Madsen anemad@rm.dk

 

Henvendelse kan rettes til Uddannelsesansvarlig sygeplejerske:
Lene Røge Aagaard leneaaga@rm.dk