Ved socialt udsatte patienter forstås især:

 • Hjemløse
 • Mennesker med:
  • stofmisbrug
  • alkoholmisbrug
  • sindslidelser
 • Mennesker i prostitution
 • Mennesker ramt af fattigdom

Disse patienter har ofte flere store og sammensatte sociale problemer, der er forbundet med eller kan føre til social udsathed (Kilde: Rådet for Socialt Udsatte)

Kontakt socialsygeplejerskerne

Hvis du har kontakt til en socialt udsat patient, eller hvis du er i tvivl om vi kan hjælpe, beder vi dig om kontakte os tidligst muligt i forløbet.

Kontakt socialsygeplejerskerne

Gode råd, når du har med en socialt udsat patient at gøre

Spørg ind og tal med patienten

 • Spørg patienten om, hvad han/hun betragter som sin største udfordring lige nu (Mange socialt udsatte har flere ubehandlede sygdomme, der kan fylde mere for patienten, end indlæggelsesårsagen)
 • Tal åbent om misbruget - spørg ind

Smerte- og abstinensbehandling

Praktisk information under indlæggelse og behandling

 • Informer samarbejdspartnere om indlæggelse/udskrivelse hvis patienten samtykker til dette
 • Overvej om patienten behøver at ligge på en fire-sengs-stue
 • Vær opmærksom på, at der er et tøjdepot på plan 1 under Skadestuen, hvor du kan hente rent tøj til patienten
 • Vær opmærksom på rygning - giv evt. nikotinplastre eller spørg efter cigaretter i skadestuen (de har som regel en pakke liggende til patienter der ikke kan vente)
 • Ved tydelige tegn på aktuelt i.v.-misbrug, tilbyd da patienten en kanyleboks og rene utensilier.
 • Husk, at nogle gange skal der kreative løsninger til, for at opnå lighed i sundhed.