Patienter i substitutionsbehandling eller opioidbrug/misbrug kan opleve at få en dårligere smertebehandling end andre patienter.

Det kan skyldes misforståelser, manglende viden eller en utryghed hos det sundhedsfaglige personale ved at skulle give store doser smertestillende til disse patienter.

Eksempler på myter og misforståelser

Vedligeholdelsesopioid giver analgesi

NEJ: Tolerans og opioidinduceret hyperalgesi (proalgesi) giver smerteintolerance og kræver derfor højere opioiddoser med kortere intervaller.

Metadon og buprenorphin har analgetisk effekt i 4-8 timer og abstinensdæmpende effekt på 24-48 timer.

Brug af opioid i akut smertebehandling medfører tilbagefald af misbrug

NEJ: stress ved ubehandlet smerte kan trigge tilbagefald. 

Smerteklager kan være forsøg på at manipulere for at få mere morfika = drug-seeking behavior

NEJ: patienten er både bange for at få smerter og for at få abstinenser. Mange, der tidligere har været afhængige, vil være bekymrede for at blive afhængige påny. 

 

Case - 55-årig mand med IV misbrug

En 55-årig mand med IV misbrug, Hep C. Substitutionsbehandling: 160 mg IV Metadon.

Patienten ses i skadestuen med OBS fejlfix. Han er voldsomt smertepåvirket ved ankomsten. Han er kravlende og kaster sig rundt på grund af smerter.

Inden for de første 40 minutter gives Morfin IV:

  • 10 mg + 10 mg + 20 mg + 30 mg + 40 mg

Patienten er stadig voldsomt smertepåvirket, men han beder selv om en pause, fordi han bliver skæv.

Efter 5 timer er patienten smertefri og oppegående. Han fik 250 mg IV morfin.

Patienten opereres dagen efter på grund af stort Hernie og udskrives 2 dage efter glad og tilfreds.

Find retningslinjer

Smertebehandling

Retningslinje vedrørende smertebehandling

Alkoholabstinensbehandling

Nye retningslinjer for alkoholabstinensbehandling er under udarbejdelse i samarbejde med Rusmiddelcenter Aarhus, overlæge fra Akutafdelingen, AUH, og Psykiatrisk Hospital, AUH. 

Den nuværende retningslinje kan findes her: 

https://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XA84FFFBF36240807C1257D88003828E3&level=AAUHAK&dbpath=/edok/editor/AAUH.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g