Om Traumecentret

Traumecentret på Aarhus Universitetshospital er et af landets fire traumecentre. Det betyder, at vi modtager og behandler potentielt svært tilskadekomne patienter på højt specialiseret niveau.

Hvor kommer patienterne fra?

Traumecentret modtager primært patienter fra Aarhus og opland.

Er der brug for særlig specialiseret behandling, modtager vi patienter direkte fra skadestedet i andre dele af regionen, – enten med helikopter eller med ambulance.

En del patienter overflyttes desuden fra andre sygehuse ved behov for højere specialiseret behandling.

Hvad sker der, når en person kommer svært til skade?

Når en person kommer svært til skade, vurderes alvorligheden ud fra regionale kriterier.

Herefter udløses ’Traumekald’ på hospitalet, hvor et tværfagligt traumeteam på 10-12 personer samles på traumestuen, og modtager traumepatienten ud fra en nøje beskrevet manual.

Der iværksættes straks en systematisk undersøgelses- og behandlingsplan, hvor det prioriteres at erkende og behandle eventuelle livstruende læsioner før mindre betydende skader.

Efter den primære undersøgelsesfase indlægges patienten sædvanligvis til observation og endelig behandling. Patientens læsioner og helhedstilstand vil afgøre, om indlæggelsen bliver på en sengeafdeling eller en intensivafdeling.

Hvor bliver patienterne modtaget?

Traumepatienterne modtages i Skadestuen, Akutafdelingen, Indgang J3, Palle Juul-Jensens Boulevard 161, 8200 Aarhus N.

Kontakt 

Der henvises til Omstillingen, Aarhus Universitetshospital tlf. 7845 0000, som kan omstille til Skadestuens teamleder for information om patienten.

Yderligere information