Akutafdelingen er en forholdsvis nyoprettet afdeling med 130 ansatte organiseret under Akutcentret. Afdelingen er etableret som en udløber af Region Midtjyllands vedtagelse af akutplanen og en af fem akutafdelinger i regionen.

Aarhus Universitetshospital er Region Midtjyllands største akuthospital. Akutafdelingen modtager patienter fra et optageområde på 300.000 borgere og traumepatienter fra hele Midtjylland.

Akutafdelingens vision er en akutafdeling, der leverer patientforløb med kvalitet og sikkerhed på højt specialiseret niveau samt forskning på internationalt niveau. Akutafdelingen arbejder målrettet med at optimere akutte patientforløb. Afdelingen består af skadestue, akutte sengeafdelinger og traumecenter.

AKUT

AKUT omfatter blandt andet traumecenter på level 1-niveau. Her modtages traumepatienter på højt specialiseret niveau med ressourcer til at varetage alle aspekter af traumebehandling.

Området modtager endvidere akut kritisk syge medicinske- og kirurgiske patienter.

Skadestuen

Skadestuen modtager og behandler akut opståede skader og sygdomme. Skadestuen behandler ortopædkirurgiske, abdominalkirurgiske og medicinske patienter, og har desuden beredskabsfunktion i tilfælde af storulykker eller katastrofer.

Lægevagten

Lægevagtens visitation og konsultation er en integreret del af afdelingen. Der varetages sygeplejefaglige opgaver i forbindelse med in-tjek og behandling af lægevagtens patienter.

Akutafsnit

Er akutte modtageafsnit for patienter i følgende specialer: lungesygdomme, gastroenterologi og hepatologi, endokrinologi, infektionsmedicin, ortopædkirurgi samt intern medicin. I afsnittet modtager, varetager og koordinerer man patientvisitationen fra praktiserende læger, vagtlæger og skadestuen.

Patienterne i Akutafdelingen er akutte, hvorfor dagligdagen er præget af et stort patientflow og travlhed.

I Akutafdelingen arbejdes der i teams, hvilket betyder, at man kan trække på hinanden, både fagligt og personligt.

Lægenormering

I Akutafdelingen er der i lægestaben ansat: 

  • 16 akutlæger
  • 6 ortopædkirurgiske speciallæger
  • Læger i introduktionsforløb og HU-forløb til Akutmedicin
  • 14 KBU
  • 2 HU Almen Medicin