Om Akutafdelingen

Afdelingsledelse, nøglepersoner, fakta om afdelingen og Traumecenter

Visitation af akutte patienter

Sådan visiteres patienter til Akutafdelingen

Triage

Oversigt over triagesystem

Skadestue kompendium

Orientering om de generelle behandlingstiltag i Skadestuen

Uddannelse og job

Orientering om uddannelse og kompetenceudvikling. 

Socialsygeplejersker

Kontakt, råd og vejledning, smerte- og abstinensbehandling m.m.

Forskning

Link til Center for AKUT forskning

Center for Voldtægtsofre

Om centret, videncenter, information til skoleelever m.m.