Skadestuen

Telefonnumre, træffetider, adresse m.m.

Akut Børn

Telefonnumre, træffetider, adresse m.m.

Akut Dagklinik

Telefonnumre, træffetider, adresse m.m.

Akut 1 (sengeafsnit)

Telefonnumre, træffetider, adresse m.m.

Akut 2 (sengeafsnit)

Telefonnumre, træffetider, adresse m.m.

Center for Voldtægtsofre

Telefonnumre, træffetider, adresse m.m.

Afdelingsledelsen

Navn og kontaktoplysninger på cheflæge og chefsygeplejerske