Politianmeldelse

Har du været udsat for en forbrydelse, er det vigtigt, at du anmelder det til politiet. Du skal møde personligt op på politistationen for at anmelde forbrydelsen, hvis du har været udsat for vold eller anden personfarlig kriminalitet.

Læs mere om politianmeldelse

Kopi af journal

Hvis du gerne vil have en kopi af din journal, skal du bruge e-journal på sundhed.dk. Her har du adgang til at se et udsnit af dine journaloplysninger fra offentlige sygehuse bl.a. behandlinger, diagnoser og notater.

Læs mere om e-journal

Forsikring

Hvis du skal anmelde en skade til dit forsikringsselskab, er det forskelligt fra selskab til selskab, hvordan processen foregår.

Du skal finde informationerne hos dit eget forsikringsselskab.

Forsikringsselskabet kan med dit samtykke selv indhente vigtige oplysninger fra hospitalet.