Udskrivelse med opfølgning

Vi kan udskrive dig og følge op på indlæggelsen med ambulant behandling

Udskrivelse uden opfølgning

Hvis du udskrives uden opfølgning, betyder det at det igen er din egen læge der har ansvaret for din behandling

Hjælp og hjælpemidler

Du kan få hjælpemidler med hjem fra hospitalet