Sådan foregår en indlæggelse

Sådan er forløbet, når du bliver indlagt i et sengeafsnit i Ældresygdomme

Samtale om behandling og udskrivelse

På Ældresygdommes sengeafsnit afholdes en målsamtale sammen med dig og pårørende, der skal bidrage til en god udskrivelse for dig som patient

Undersøgelse og behandling

Som patient på Ældresygdomme kan det være, du skal undersøges på andre afdelinger.

Pårørende

Praktisk info til dig som er pårørende til en indlagt patient, besøgstider, og hvad du som pårørende kan hjælpe med i forbindelse med indlæggelse.