Hvis du har tendens til at falde og/eller blive svimmel, kan du blive undersøgt og behandlet i Faldklinikken.

Før du møder i Faldklinikken

Du visiteres af Faldklinikkens overlæge, eller dennes stedfortræder ang. fremmøde i Faldklinikken.

Indenfor ca 10 dage fra henvisningen er modtaget, vil du blive indkaldt til første besøg i Faldklinikken

Besøg i Faldklinikken

Ved ankomst bedes du scanne dit sygesikringskort i standeren i venteområdet, så vi kan se at du er ankommet.

Ved besøgene kan du møde en sygeplejerske, en fysioterapeut og en læge - det er forskelligt hvornår du møder de enkelte

Vi henter dig i venteområdet og følger dig hen til undersøgelsesrummet.

Sygeplejerske og fysioterapeut foretager for eksempel:

 • Fald- og svimmelhedsoplysninger
 • Ortostatisk blodtryksmåling
 • Alkoholscreening
 • Synstest
 • Måling af BMI
 • Hukommelsestest
 • Balancetest og undersøgelse af din basismobilitet
 • Evt undersøgelse og behandling for ørestenssvimmelhed
 • Henvisning til udredning for osteoporose (dexascanning)
 • Blodprøver
 • Elektrokardiagram

Lægen vil spørge yderligere til symtomer og medicin, samt lave forskellige undersøgelser.

I samarbejde med dig lægger vi en plan for dit behandlingsforløb, og planen får du med hjem.

Hvis der er behov for yderligere undersøgelser, vil du også få besked om det.

Derudover vil vi vurdere dit behov for træning og lægge en plan for det rette træningstilbud. 

Opfølgning sker ved flere besøg eller evt telefonkontakt.