Under din indlæggelse på Ortopædkirurgisk Afdeling får du et tilsyn fra Klinik for Ældresygdommes GO-team.

Lægen fra vores GO-team vil tage sig af:

  • Årsag til fald
  • Regulering af bl.a. din smertestillende medicin og den medicin, der kan muligvis være skyld i du falder m.m.
  • Undersøge og behandle dig  for knogleskørhed.
  • Behandling mod forstoppelse i forbindelse med smertebehandling.
  • Medicin du skal bruge i fb. med udskrivelse 

GO-teamet besøger dig hjemme efter, du er udskrevet 

Ved dette besøg vil vi bl.a. komme ind på:

  • Hvordan du bevarer din døgnrytme
  • Ernæring og væskeindtag
  • Behandling af forstoppelse
  • Smertebehandling
  • Mobilisering i forbindelse med dagligdags-funktione

Ved vores første besøg og derefter ved behov, vil du få foretaget en blodprøve med henblik på videre behandling.

Plejepersonalet, som hjælper dig, bliver løbende informeret om planerne, og vi giver din egen læge oplysninger om vigtige ændringer. Både du og din egen læge modtager et udskrivningsbrev, når vi afslutter besøgene. 

Vi aflægger besøg og/eller tager telefonisk kontakt i det omfang, det er nødvendigt. 

Alt efter problemstilling følger vi dig i op til 30 dage efter, at du er blevet opereret. 

Din kontaktlæge fremgår af det kontaktkort, som du har fået udleveret fra Ældresygdomme. 

GO-Team personalet fremgår af den samarbejdsjournal, som vi lægger hos dig ved vores første besøg. 

Du er velkommen til at ringe til os på de tlf. numre, som står på samarbejdsjournalen. 

Uden for åbningstiden har du mulighed for at ringe til sengeafsnittet Ældresygdomme 2, hvor du kan få mundtlig vejledning i, hvad du skal gøre. Kontakt: Ældresygdomme 2