Akutteamet er et tilbud fra Ældresygdomme og Aarhus Kommune

Akutteamet er døgndækkende, så den samme service ydes alle ugens dage døgnet rundt.

Formålet med Akutteamet er at skabe et bedre tilbud til syge borgere i eget hjem via et team med særlige kompetencer, der kan træde til i mere komplekse og akutte situationer.

Henvisning/visitation

  • Man henvises til Akut behandling af egen læge eller vagtlæge