Henvisning til afdelingen

Uddannelse af plejepersonale på Lever-, Mave- og Tarmsygdomme

Afdelingen er uddannelsessted for sygeplejestuderende fra sygeplejeuddannelsen i Aarhus, samt social- og sundhedsassistentelever fra Aarhus Social- og Sundhedsskole. Læs mere om uddannelse på afdelingen her. 

Udviklingsansvarlig sygeplejerske på Lever-, Mave- og Tarmsygdomme

Vi har en udviklingsansvarlig sygeplejerske på afdelingen, og denne medvirker til udvikling af sygeplejen i Afdeling V. Her kan du læse mere om den udviklingsansvarlige sygeplejerskes funktion på afdelingen.

Lægefaglig uddannelse på Lever-, Mave- og Tarmsygdomme

her kan du læse mere om den lægefaglige uddannelse på afdelingen.