Lever-, Mave- og Tarmsygdomme beskæftiger sig forskningsmæssigt med problemstillinger vedrørende leveren og mavetarmkanalens funktion og sygdomme, belyst ved funktionelle, billeddiagnostiske, laboratoriemæssige og klinisk epidemiologiske metoder.

Hepatologi

Der er fokus på metaboliske forandringer ved leversygdom, samt vurdering af vækstfaktores betydning ved kronisk leversygdom og portal hypertension.

Forskningen omfatter brug af PET-skanning med henblik på leverfunktion og -metabolisme.

Metaboliske konsekvenser af portal hypertension udforskes i forbindelse med anlæggelse af transjugular intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS).

Leverpatienters prognose udforskes klinisk epidemiologisk.

Karcinoid syndrom og neuroendokrine gastrointestinale tumorer er en centerfunktion for afdelingen.

Nærmere oplysninger: 
Professor overlæge, dr. med. Hendrik Vilstrup 
Tlf.: 7845 3803. 
E-mail: hendrik.vilstrup@aarhus.rm.dk

Gastroenterologi

Forskningen er baseret på kroniske, inflammatoriske tarmsygdomme, både på det klinisk epidemiologiske område, m.h.t. konsekvenserne af sygdommene funktionelt og socialt, og immunologisk ved hjælp af celler fra blod og tarme. 
Her fokuseres på samspillet imellem "eksterne" faktorer, i form af antigener i tarmindholdet og det mucosale immunapparat.

Nærmere oplysninger: 
Lektor, specialeansvarlig overlæge, dr. med. Jens F. Dahlerup 
E-mail: jensdahl@rm.dk

Lever-, Mave og Tarmsygdomme laboratoriet

Laboratoriet omfatter:

  • Kateterisationslaboratoriet
  • Forskningslaboratoriet 

Den kliniske forskningsenhed (clinical trial unit)

Enheden styrer og koordinerer klinisk kontrollerede undersøgelser. 
Enheden er involveret i forsknings- og investigator initierede klinisk kontrollerede undersøgelser.

Nærmere oplysninger: 
Klinisk forskningssygeplejerske Toto Markussen 
Tlf.: 5150 4815
E-mail: catrmark@rm.dk 

Klinisk forskningssygeplejerske Lisbet Gerdes
Tlf.: 5150 4813
E-mail: lisbgerd@rm.dk.

Mere information om forskning og udvikling