På afdelingen er sygeplejersker naturligt involveret i klinisk forskning. 

I tråd med AUH’s strategi, udfører vi omfattende forskning på højt internationalt niveau til gavn for patienterne. Desuden forankrer og integrerer vi forskning i den kliniske praksis. 

Sygeplejersker er involveret i forskningsprojekter inden for de fleste af afdelingens specialer og gennemfører enten monofaglige eller tværfaglige projekter. 
Nogle projekter er initieret og ledet af sygeplejersker, i andre projekter er sygeplejerskerne behjælpelige med projekternes gennemførelse. 
På afdelingen har vi desuden 2 faste projektsygeplejersker. 

Vi har et stort udsyn og vi har forskningssamarbejde - både nationalt og internationalt. 
Vi præsenterer naturligvis vores resultater ved en hver given lejlighed - både nationalt og internationalt. 

På afdelingen har vi: 

Desuden har vi adskillige masteruddannede sygeplejersker. 

Den kliniske sygeplejespecialist har egne forskningsprojekter og vejleder andre sygeplejersker i forbindelse med forskning og/eller udviklingsprojekter. 

Mere information om forskning og udvikling