coronavirus_rm_1120x200px.png

Hvordan skal jeg forholde mig til Corona-virus?

Vi henviser til, at du følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger ift. hvordan du skal forholde dig til Corona-virus.

Vi følger situationen tæt og opdaterer løbende vores anbefalinger sv.t. udmeldingerne fra Sundhedsstyrelsen. 

Hvis du har en aftale på hospitalet, skal du gøre følgende:

  • Mød op til aftalt tidspunkt, med mindre du får besked om andet
  • Undgå at tage pårørende med
  • Sprit hænder ofte - pas på dig selv og de andre patienter

Hvis du er i immundæmpende behandling, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at;

  • du fortsætter den vante behandling. Ikke noget med imurel-pauser
  • du skal stoppe med at give hånd
  • du skal vaske hænder jævnligt, alternativt håndsprit (grundig håndvask med sæbe er mest effektivt, håndsprit er derfor ikke et "must")
  • du skal undgå tæt kontakt (det vil sige indenfor 2 meter) af folk, der er syge med hoste
  • du skal prøve at undgå steder, hvor mange mennesker samles tæt. Det er f.eks. offentlig transport og butikker i myldretiden. 

Information om Corona-vaccine

I den kommende tid vil der være færre vacciner, end der er behov for. Man har startet med at vaccinere plejehjemsbeboerne, og derefter frontlinjepersonale på hospitalerne.
Derefter vil patienter i risikogrupper blive vaccineret, først dem med størst risiko. 

Patienter i immundæmpende behandling vaccineres som andre. Det er praktisk, at immundæmpende injektioner og vaccine ikke gives på samme dag, da det kan være svært at skelne eventuelle bivirkninger, men det er således ikke nødvendigt.

Mange af vores patienter spørger, om de er i den særlige Gruppe 5, som man er i gang med at vaccinere primo marts. Denne gruppe er stor og udpeges af regionerne ud fra de elektroniske journaler.

*Opdatering pr. d. 29. marts 2021:

Den 26. marts gennemgik vi vores patientlister og patienter i immundæmpende behandling blev indmeldt mhp. vaccination, og de fleste har dermed allerede fået en invitation. Vi forventer således, at alle vores patienter i øget risiko er indmeldt.

Hvad angår vores kræftpatienter, er der taget den beslutning, at man kun indmelder patienter med såkaldt metastaserende sygdom, det vil sige, at kræften har spredt sig, samt hvis de får behandlinger på kræftafdelingen.
Patienter, der kontrolleres efter tidligere kræft (f.eks. efter operation) eller som er stabile på Sandostatin-behandling anses ikke for at være i særlig risiko og vil derfor blive vaccineret i henhold til deres alder.

Vacciner

I Aarhus er oprettet et vaccinationscenter ved den tidligere færgehavn.

Den første vaccine, der er blevet godkendt, er fra firmaerne Pfizer. Den næste, fra firmaet Moderna, er nu også blevet godkendt.
Med Pfizer's vaccine skal der gives to vaccinationer med 3-6 ugers mellemrum. Moderna's vaccine skal også gives to gange, formentlig med det samme mellemrum.

De to vacciner har været testet på ca 100.000 raske personer tilsammen. Begge vacciner er 95% effektive i disse grupper. Desværre er de ikke testet på patienter i immundæmpende behandling, som ikke indgik i studierne.

Vaccinerne er såkaldte RNA vacciner. Ud fra teoretiske betragtninger mener vi at patienter i immundæmpende behandling tåler vaccinerne ligeså godt som raske. Men det er muligt, at effektiviteten er noget mindre end 95%, altså at beskyttelsen er lidt ringere.

Bivirkningerne beskrives som beskedne, men ca 50% har influenza-agtige symptomer et par dage, og man kan have lidt ondt i skulderen efter vaccinationen, som gives i musklen. Fordi vaccinen er givet til ca 100.000 personer kan man ret stor sikkerhed sige, at alvorlige bivirkninger er meget sjældne.

Mere information om Corona

For specifik information til patienter med tarm- eller leversygdom samt sjælden leversygdom henvises til;

Information fra Dansk Selskab for Gastroenterologi (tarmsygdom) og hepatologi (leversygdom) her.

 

For generel information henvises der til AUH's hjemmeside, din egen læge (per telefon) eller til Sundhedsstyrelsens hotline enten via www.Coronasmitte.dk eller på tlf.: 72 22 74 59.