Hvordan skal jeg forholde mig til Corona-virus?

Vi henviser til, at du følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger ift. hvordan du skal forholde dig til Corona-virus.

Vi følger situationen tæt og opdaterer løbende vores anbefalinger sv.t. udmeldingerne fra Sundhedsstyrelsen. 

Hvis du har en aftale på hospitalet, skal du gøre følgende:

  • Mød op til aftalt tidspunkt, med mindre du får besked om andet
  • Undgå at tage pårørende med
  • Sprit hænder ofte - pas på dig selv og de andre patienter

Hvis du er i immundæmpende behandling, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at;

  • du fortsætter den vante behandling. Ikke noget med imurel-pauser
  • du skal stoppe med at give hånd
  • du skal vaske hænder jævnligt, alternativt håndsprit (grundig håndvask med sæbe er mest effektivt, håndsprit er derfor ikke et "must")
  • du skal undgå tæt kontakt (det vil sige indenfor 2 meter) af folk, der er syge med hoste
  • du skal prøve at undgå steder, hvor mange mennesker samles tæt. Det er f.eks. offentlig transport og butikker i myldretiden. 

Information om Corona-vaccine

Patienter i immundæmpende behandling vaccineres som andre. Det er praktisk, at immundæmpende injektioner og vaccine ikke gives på samme dag, da det kan være svært at skelne eventuelle bivirkninger, men det er således ikke nødvendigt.

Vacciner

Den første vaccine, der er blevet godkendt, er fra firmaet Pfizer. Den næste, fra firmaet Moderna.
Der skal gives to vaccinationer med 12 ugers mellemrum for at opnå et vaccinepas. Det tredje stik gives fra 4,5 måned efter dit 2. stik og skal ses som en booster, der forstærker din virkning af vaccinen. 

De to vacciner har været testet på ca 100.000 raske personer tilsammen. Begge vacciner er 95% effektive i disse grupper. Desværre er de ikke testet på patienter i immundæmpende behandling, som ikke indgik i studierne.

Vaccinerne er såkaldte RNA vacciner. Ud fra teoretiske betragtninger mener vi at patienter i immundæmpende behandling tåler vaccinerne ligeså godt som raske. Men det er muligt, at effektiviteten er noget mindre end 95%, altså at beskyttelsen er lidt ringere.

Bivirkningerne beskrives som beskedne, men ca 50% har influenza-agtige symptomer et par dage, og man kan have lidt ondt i skulderen efter vaccinationen, som gives i musklen. Fordi vaccinen er givet til ca 100.000 personer kan man ret stor sikkerhed sige, at alvorlige bivirkninger er meget sjældne.

COVID-medicin (Lagevrio)

Information til patienter, der efterspørger Covid-19 medicin (Lagevrio) som gives til ekstra udsatte patientgrupper:

Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer opfattes følgende patientgrupper i immundæmpende behandling som ekstra udsatte:
- Kræftpatienter i aktiv kemobehandling,
- levertransplanterede,
- alkoholisk cirrose med akut leversvigt el. lign.

Det betyder, at patienter med mb. Crohn og colitis ulcerosa m.m. ikke er defineret som ekstra udsatte.

Mere information om Corona

For specifik information til patienter med tarm- eller leversygdom samt sjælden leversygdom henvises til;

Information fra Dansk Selskab for Gastroenterologi (tarmsygdom) og hepatologi (leversygdom) her.

 

For generel information henvises der til AUH's hjemmeside, din egen læge (per telefon) eller til Sundhedsstyrelsens hotline enten via www.Coronasmitte.dk eller på tlf.: 72 22 74 59.