Afdelingen har en uddannelsesforpligtelse. Det betyder, at der ofte vil være sygeplejestuderende eller social- og sundhedsassistentelever tilstede i afdelingen.

Lever-, Mave- og Tarmsygdomme er et klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende tilknyttet Via University College- Sygeplejeuddannelsen i Aarhus, samt social- og sundhedsassistent elever, som er tilknyttet Aarhus Social- og sundhedsskole.

De sygeplejestuderende og assistenteleverne er i klinikken for at lære sygepleje, og du vil derfor møde dem i afdelingen.

Afdelingen prioriterer uddannelse højt. Derfor er der i afdelingen ansat kliniske vejledere og en uddannelsesansvarlig sygeplejerske, som alle har en pædagogisk videreuddannelse som supplement til deres sygeplejeuddannelse. De har ansvaret for den kliniske uddannelse af elever og studerende.

Sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever, vil deltage aktivt i plejen. De er altid tilknyttet en navngiven klinisk vejleder eller en uddannet sygeplejerske/social- og sundhedsassistent. Det sikrer, at du får en kvalificeret sygepleje.

Eleverne og de studerende er omfattet af de samme regler omkring tavshedspligt som det faste personale.