På afdelingen vil du som patient modtage pleje og behandling, der tager udgangspunkt i den nyeste viden. Afdelingen arbejder med forskning med henblik på at øge viden indenfor behandling. 

Som patient på afdelingen vil du derfor muligvis blive tilbudt deltagelse i et eller flere forskningsprojekter. Du vil i den forbindelse modtage grundig mundtlig og skriftlig information. Det er altid frivilligt, om du vil deltage i et forskningsprojekt. Deltagelse kan indebære, at du får en særlig medicin, eller det kan alene være observation eller prøvetagning i forbindelse med allerede planlagt behandling. 

Afdelingen gennemfører forskningsprojekter inden for alle de sygdomme, som behandles på afdelingen. 

Herunder kan du se, hvilke områder afdelingen især har forskningsprojekter på: 

  • Leverens proteinomsætning
  • Fedtleversygdom
  • Tarmens bevægemønster
  • Tarmens immunsystem ved kronisk inflammatorisk tarmsygdom
  • Afprøvning af ny medicin ved kronisk inflammatorisk tarmsygdom
  • Cøliaki
  • Fertilitet og reproduktion
  • Parenteral ernæring
  • Neuroendokrine tumorer